dilluns, 12 de novembre de 2007

ELS IBERS, PRIMERS POBLADORS DE TOSSA?

Els paradolmens eren les criptes funeraries dels Ibers, els poblats estaven al voltant de les criptes. Els cadàvers eren cremats vestits, sovint amb les seves armes i altres objectes personals. Les restes eren rentades abans de ser col·locades en una urna que s’enterrava en un clot acompanyada d’objectes personals i altres ofrenes. Al sud són molt freqüents les grans tombes i els monuments funeraris, al nord només es documenten petits túmuls i esteles a vegades inscrites. Tot i que la incineració és pràcticament universal entre els ibers, cal destacar que és molt freqüent la inhumació de nadons dins de les cases.