dissabte, 2 de maig de 2009

CONFERÈNCIA SOBRE EL CONSUM RESPONSABLE


El passat dia 30 a la Casa de Cultura es celebrà una conferència sobre el consum responsable, en els que intervingueren Jordi de Cambra, director de la càtedra UNESCO, Gemma Valeri coordinadora d’ONGs solidàries de la província de Girona i presentà l’acte la Mª Eugenia Serrat, presidenta dels Amics de Tossa grup UNESCO.Tot i que la major part del assistents al acte no compartíem la doctrina del ecologisme portats fins aquets límits, del comunisme com a sistema que regeixi una societat més justa, ni del drama que allà es va exposar de que el progrés serà el causant de l'extinció de la humanitat en el plaç de dues generacions, i sí que estem més d’acord amb el neoliberalisme durament qüestionat per un dels conferenciants; l’acte fou del tot correcta, tant per part d’uns com dels altres.