dilluns, 15 de febrer de 2010

AYUNTAMIENTOS EN NUMEROS ROJOSELPAIS.COM

Ayuntamientos en números rojos
- Un tercio de los municipios catalanes gastan por encima de lo que ingresan - Hasta 33 localidades recurren a la tutela financiera de la Generalitat

LLUÍS PELLICER - Barcelona - 14/02/2010

Maria Teresa Moré, concejal de Hacienda de Tossa de Mar (Selva), lamenta que la guardería municipal, un equipamiento que en principio no les tocaba, es deficitaria. La localidad está en su segundo plan de saneamiento financiero tutelado por la Generalitat para enjugar su deuda de 21 millones. Sólo este año debe hacer frente a 1,5 millones. "Ahora sólo hacemos lo que nos toca, así que nos viene muy bien el dinero del fondo estatal. No es fácil sanear la economía. Y aun así sabemos que la población puede pensar, '¿y éstos que están haciendo?", explica.

CONSIGNACIO FEESL 2010 per Tossa de Mar

Avui, quan he entrat a la web de l’Ajuntament de Tossa he accedit a la columna de la “premsa on line” i allà he pogut llegir l’article del diari el País “Ayuntamientos en números rojos”, escrit pel periodista Lluís Pellicer i que en fa ressò d’unes declaracions de la Sra. Mª Teresa Morè, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tossa i que transcric a la part superior del post.

Tal i com està escrita aquesta notícia es pot caure en el parany de malentendre que la Llar d’Infants és la causant del endeutament actual de l’Ajuntament, i evidentment no és així.

La Llar fa 23 anys que va ser inaugurada i satisfà una necessitat social de la població, la Llar és deficitària des del primer dia de la seva inauguració fins avui i amb el volum de dèficit normal d’una llar municipal, en les que segons el Departament d’Educació de la Generalitat es finança en parts iguales, 1/3 amb les quotes dels pares, 1/3 amb la subvenció de la Generalitat i l’altre 1/3 del fons municipal. La Llar de Tossa compleix estrictament aquets requisits.

La llar no és l’únic equipament que és deficitari, en son també les instal•lacions esportives com la Piscina Municipal, Pavelló Municipal i Camp de Futbol; també ho son els equipaments culturals com la biblioteca, arxiu, i els tres museus; educatius com Escola de Música, CEIP i Llar d’Infants i també algun altre equipament com la deixalleria i el geriàtric, que en el apartat d’inversions del pressupost genera unes despeses.

L’endeutament actual bàsicament és conseqüència del mal saber fer i les decisions preses durant l’anterior mandat a on indiscriminadament es va contractar personal, alguns amb alts sous, es va invertir en equipaments innecessaris altament deficitaris i es varen fer i sobrepassar despeses de partides que pressupostàriament no estaven consignades i d'altres que no constaven en el pressupost. Tot això és demostrable, i que afegit a la situació en que es van trobar heretada d’anteriors mandats, obligava a la coalició PSC-ERC a portar una política de contenció de la despesa i va ser tot el contrari, va ser tot disbauxa.

La Sra. Morè sap millor que cap dels altres regidors que el FEESL 2010, “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”, dona la potestat als ajuntaments d’incorporar part d’aquets diners als pressupostos ordinari i que en el cas de Tossa és de 126.131 €, amb la finalitat d’equilibrar el dèficit pressupostari que actualment és el taló de Aquil•les de les administracions locals que amb la crisi ha vist reduïts notablement els ingressos. Aquestes partides cal que siguin justificades amb dèficit social i la tresorera va apuntar al dèficit que origina la llar per justificar-lo, encara que posteriorment s’ho ha repensat degut que la llar és altament subvencionada per la Generalitat i no fos motiu d’algun tipus d’incompatibilitat i ho farem segurament amb el dèficit de les tasques de manteniment del CEIP i d l’Escola de Música.

Lamento l’article publicat per EL PAÍS, que l’únic que fa és confondre a la gent.

Josep Colomer i Tort
Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Tossa.