dimarts, 9 de desembre de 2008

QUI SON ELS MENTIDERS?


Ja ho va dir Abraham Lincoln: “es pot enganyar tot el temps a una part del poble i a tot el poble una part del temps, però no es pot enganyar tot el temps a tot el poble”.
Els fets ocorregueren de la següent manera

La voluntat de l’Ajuntament sempre ha estat tenir obert el Centre d’Interpretació del Fars de la Mediterrània.
Primera mentida, el Centre no és ni ha estat mai un museu ja que no disposa de cap col•lecció d’interès en exposició, és un centre d'audiovisuals.
Segona mentida, els projectors deixaren de funcionar el 1 d’abril amb el centre obert al públic i el dia que una empresa hi estava fent tasques de manteniment , en concret l’empresa N.C.. El manteniment pel que fa a pintura ajardinament, etc., s'havia fet en el moment del inici de la temporada.
Tercera mentida, sí que els varem portar a arreglar, no ho varem fer per Cromàtica S.L. donat l’alt cost i varem anar directament als serveis tècnics de JVC a Sant Cugat que per un import aproximat de 500 € ens en varen poder recuperar un. El document que adjunto demostra que va ser així.
Una vegada reparat el projector, es va requerir a Cromàtica S.L., que son els que disposen de les claus d’accés del RACK, als que se’ls hi va pagar la quantitat de 1.654,97 € per endavant amb el compromís de que posessin en funcionament el sistema de projecció al menys en dues sales. Al voltant del 10 de març es varen presentar els gerents de l’empresa amb un tester i amb les plaques per activar-la.
Varen argumentar que havien detectar un encreuament en el circuït que els impedia posar novament en funcionament el centre, i que calia un diagnòstic fet per un tècnic que ens costaria 1600 € + iva i que ens faria un pressupost de la reparació de l’averia.

En una reunió posterior, ells es varen eximir de responsabilitat, ja que la garantia cobria només dos anys i per pocs mesos estàvem fora de cobertura, responsabilitzaren a l’anterior equip de govern de no haver contractat el servei de manteniment proposat en el seu dia, ens reclamaren l’import del pagament d’uns interessos bancaris d'un finançament acordats verbalment amb l’anterior alcaldessa amb la presència de l‘anterior interventor, dels que a l'ajuntament no hi ha cap document de compromís .

L'actual equip de govern estem en contacte amb una empresa de Girona per posar en funcionament novament el Centre d'Interpretació dels Fars, disposem d'un informe a on han detectat deficiències pel que fa a les càmeres de seguretat i a la normativa de seguretat en cas d'incendis, a més dels problemes ja esmentats; tenim un pressupost i properament hi treballaran perquè pugui estar novament en funcionament al inici de la propera temporada turística.

També hem fet un requeriment a Cromàtica S.L. perquè ens entregui les claus d'accés al Rack, els màsters dels audiovisuals i la resta d'una llista de coses pendents d'entregar.


Clicant les imatges s'amplien.

I perquè no hi hagin mal entesos, els regidors no ens hem pujat el sou, l'Alcaldesa actual cobra menys del que cobrava l'anterior, que actualment en ha fet de la polìtica el seu "modus vivendi", la senyora Mundet para taula i cotitza a la Seguretat Social del sou de la Diputació de Girona que es paguen dels nostres impostos. El PSC sí que d'haver guanyat haguessin agafat la dedicació exclusiva quasi la totalitat dels regidors. I si no que li preguntin a la Sra. Gata que no trova adient cap horari per assistir als Plens per raöns laborals, o a un altre membre de la llista que ja havia anunciat a l'empresa a on treballava que com que guanyarien les eleccions deixaria la feina.

Conviure se la varen carregar a l'anterior mandat, i l'anterior equip de govern varen assumir els actius i passius de la Fundació quan varen fer-la desapareixer. A l'hora de pendre decisions cal calcular els avantatges i inconvenients, i el càlcul de probabilitats i de progressions aritmètiques i geomètriques, el PSC de Tossa ni "MU", així estem. A la Sra. Mundet, tal i com ha demostrat l'auditoria sempre li ha funcionat la rítmica i li ha fallat la métrica. Bla, bla, bla,... i poca cosa més.

Pel que fa a Sant Grau, seria un mal negoci no comprar-lo a aquet preu i amb les facilitats que se'ns donen per pagar. 1 mil·lió d'euros en quinze anys i sense interessos.

Pel que fa a l'auditoria, ha deixat clar tres coses:

1- Tossa deu força més del que es deia, de 14 mil·lions d'euros a 21 mil·lions al que és la realitat i que encara que els auditors no varen volguer donar xifres, hi ha a l'ajuntament un document escrit i amb el segell de l'empresa auditora que dona aquesta xifra com a dada aproximada.

2-El mal funcionament dels serveis financers municipals i la necessitat de posar-hi ordre amb gent de nivell, que és el que tenen l'actual interventor i tesorera, encara que sigun places acumulades.

3-I finalment la gran quantitat de factures no consignades en partides pressupostàries, quasi 2 mil·lions d'euros, fruit de la mala gestió dels anteriors polìtics, motiu suficient per una molt probable inhabilitació de càrrec públic als responssables.